bloembollen

Colofon en auteursrecht

Eigenaar en verantwoordelijke voor de inhoud van deze website:

De Warande
Jan de Jagerlaan 2
6998 AN Laag keppel

Tel: 0314-844383
Kvk nummer: 55596150
BTW nummer: NL851779438B01

Internet: www.dewarande.nl E-mail: post@dewarande.nl

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.sterkebollen.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij De Warande. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en fotograaf. Uitzondering hierop is het gebruik van foto's en/of teksten UITSLUITEND voor persoonlijk non-profit gebruik. Bent u geïnteresseerd in het zakelijk gebruiken van foto's van deze website? Neem contact op met onze fotograaf Geert Overmars via post@dewarande.nl